Vision


 
We aim to co-create a welcoming village
based on natural living, open-learning & self-organisation,
embodying a regenerative culture.
 
A community of all ages, working for the common good
& the generations to come, doing it with love, while having fun!
 
We hope this place will inspire many others and
 contribute to build a resilient & solidarity network,
locally & world wide...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Since our group has gotten bigger, 
we are currently working to formulate a mission 
that encompasses all of us in detail
 
So these pages are under construction
and do not represent 
the whole project at this moment!
 
We hope to have the website updated fully by the end of the year...
Thank you for your understanding!
 
 
 
 
 
Missie
 

Gezond en natuurlijk leven, vitaliteit en 'prosperity' 
Je eigen werk/activiteiten/passie uitbouwen, met een lage leefkost
Samen vorm geven aan ons dorpje, een organisch en flexibel groeiproces
Ieder neemt verantwoordelijkheid, heeft zijn eigen plek en inbreng 
 
 Creativiteit, gezamenlijke activiteiten, spirituele kern 
Persoonlijke groei, je hoogste potentieel nastreven
'Nieuwe tijds' leven, ontwikkelen en uitdragen
Dragende gemeenschap, in verbinding leven
verweven met eenheidsbewustzijn
 
 
 
'Become the change you want to see in the world'
 
 
 
 
 

 
Pierrefitte wordt een zelfvoorzienend, duurzaam en ecologisch dorp,
waar mensen meer natuurlijk, harmonisch en gezond kunnen samen leven
en waar visie en inspiratie te vinden is voor de creatie van een nieuwe wereld...

 
 
 
Vier pijlers:          Harmonie           Gezond          Regeneratief         Creatief
 
  
Harmonie
Om echte harmonie te gaan ervaren, hierin te leven en dit te creëren, daarvoor is verbinding nodig:
met jezelf, met elkaar en met de natuur. Dit maakt ons vredevol en brengt ons bij een dankbaar bewustzijn voor alles wat is.  

We leven in verbinding...

–met onszelf: wij zijn ons eigen unieke zelf en we ontwikkelen onze talenten. Wij groeien persoonlijk waarbij we ons hoogste potentieel nastreven en stap voor stap onze passie gaan (be)leven

- met elkaar: we leven samen in ons dorpje, dat we samen besturen en waarbij ieder zijn eigen unieke plekje kan innemen. We helpen of ondersteunen elkaar, dragen zorg voor de omgeving, zijn dienstbaar en maken tijd om samen te delen, te genieten of te vieren, om verbinding en vriendschap te ervaren en tegelijk vrij te zijn om je eigen ruimte te bewaren

- met de natuur: we leven in afstemming met de natuur, in het ritme van de seizoenen en we ervaren, beleven en eren de natuur in al haar aspecten. We zijn zorgzaam voor de natuur en haar bewoners, we voorzien in voeding voor onszelf en voor de natuur door middel van biologisch tuinieren, een voedselbos, bloemenweides,...en het houden van kippen, bijen,... We bouwen met aandacht aan het contact en de band met de Aarde
 
 
A connected Field that regenerates through being connected 
 
 
 
 
 
 

Gezond
 
 
We leven gezond.
We geven dit vorm door het eten van zo natuurlijk mogelijke voeding, 
door het leven in een passend ritme en door stilte en rust te kunnen ervaren.
 
We verzorgen ons lichaam, met de mogelijkheid van ondersteuning, toegang tot informatie en consulting.

We zijn een helende gemeenschap. 
We dragen zorg voor onze ziel door persoonlijke ontwikkeling en groei, met ruimte voor mentoring, healing,...Er zijn spirituele activiteiten gericht op verbinding, zoals ceremonies, rites of passage, danken en eren of grievingrituelen.We geven en faciliteren vorming, trainingen, workshops, (klank)healing, yoga, zweethutten, qi gong,...

 

 
 


Regeneratief
 

We gebruiken gezonde en duurzame materialen om te renoveren en te bouwen 
en doen know-how op die we kunnen uitdragen via vormingen, workshops,... 
 
We hebben een zo klein mogelijke footprint, we doen dit onder andere door
zuinig om te springen met wat er is, het zuiveren van afvalwater met een plantenfilter,...
En hier blijvend in te groeien en ontwikkelen. We maken van onze plek een betere plek! 
 
We zijn zelfvoorzienend: we verbouwen onze eigen voeding, 
dragen zorg voor ons eigen water en de energievoorzieningen. 
 
We ontwikkelen duurzame technieken en energieën dragen dit uit naar de wereld! 
 
We leven verbonden met elkaar, 
doorheen de generaties.
 

 
 
 
 
Creatief: aarden in je volle potentieel!
 

We beleven onze passie: we doen ons eigen ding vanuit onze persoonlijke 'drive', met liefde.

We werken samen voor de vormgeving, uitbouw en verankering van de dorpsgemeenschap. 
Je wordt ondersteund om zelf je inkomen te verdienen: om je eigen ding te doen, op je eigen tempo.
We leven aandachtig, met respect & toewijding en richten ons ook vanuit dienstbaarheid naar de omgeving.

We (be)leven onze creativiteit en creatie, we creëren schoonheid en vandaaruit overvloed.
 We verrijken onszelf door het verwerven en doorgeven van kennis en kunde. 
We geven onze eigen werkelijkheid vorm via het Pad van Creatie.