Wij geloven dat het onze intrinsieke aard is als mens om SAMEN te leven,
om samen te werken, elkaar te helpen, (zaken/dingen) te delen en verbonden te zijn vanuit vriendschap en in harmonie.
 
Dat we deel uitmaken van een groter geheel, waarin we ons eigen unieke plekje mogen innemen, met onze kwaliteiten en talenten.
Om gaandeweg jezelf verder te ontwikkelen, dichter te komen bij je ware zelf en je hoogste potentieel...
En zodoende vorm te geven aan de wereld rondom, aan onze relaties en de manier van omgaan met de dingen,
om met passie iets te creëren en duurzaam te genieten van de daaruit voortvloeiende schoonheid!

We denken dat het belangrijk is om te leven in een natuurlijke omgeving, die zuiver is en waar rust gevonden kan worden,
zonder straling, zonder vervuiling...waar we voedsel kunnen verbouwen en water uit een bron opwelt.
Waar we de seizoenen ervaren en op een ander ritme leven.
Waar dieren thuis zijn en waar kinderen op een natuurlijke wijze opgroeien, omringd door vreugdevolle volwassenen.

 
 

Onze huizen worden gerenoveerd met natuurlijke materialen, zo ecologisch en duurzaam mogelijk,
waarbij de leefkosten laag blijven en we zelfvoorzienend proberen te worden.
Waar ieder zijn eigen activiteiten kan ontplooien, nieuwe dingen kan leren en actief deelneemt aan het sociale leven,
oog heeft voor de noden, tijd heeft om te 'zijn' en met respect en liefde zorg draagt voor zijn omgeving.
Wetend dat alles verbonden is met elkaar en met de Aarde.
 
Op deze manier samen LEVEN, waarin je zowel je eigen ding kan doen als meehelpen in het grotere geheel,
schenkt ons als mens een diepe voldoening en levensvreugde.
Verantwoordelijkheid nemen en je eigen passie mogen beleven, het is een inspirerende combinatie.
 
Belangrijk is ook om 'over te dragen', om anderen te laten genieten van jouw ervaring, inzichten en kennis.
Het uitbouwen van een vormings- en kenniscentrum, waar workshops en trainingen worden gegeven,
waar consulting en individuele trajecten mogelijk zijn, met toegang tot een uitgebreide bibliotheek,
lezingen, praktische tips en tools en zeer veel informatie over voeding, energie,...
 
Op Pierrefitte is er de ruimte om je eigen huisje te renoveren of vorm te geven,
om je eigen professionele activiteiten uit te bouwen en om dit te doen met de steun, hulp en zorg van een hechte gemeenschap.
Plaats voor je eigen stekje, opgenomen in een groter geheel.


 
 
Omdat deze vorm van samenleven nog niet echt gekend en ondersteund wordt vanuit de juridische samenleving, betreft het ook echt pionierswerk: het creëren van een vorm waarin alles past en zowel het geheel als de verschillende onderdelen rustig kunnen ontstaan en groeien,
met oog op ontwikkeling en behoud van de ontstane activiteiten.
 
Dit is iets wat we samen zullen doen, als groep, als gemeenschap.
Door 1x per dag samen te eten en wekelijks in gesprek te gaan,
zal het samen leven en samen werken vorm krijgen, aangepast aan de actuele noden,
dit ligt op voorhand dus niet vast.
Respect en dienstbaarheid zijn hierbij belangrijk.
Ieder werkt voor zich en voor de ander, voor zijn eigen activiteiten en voor het grotere geheel.
 

Zo ontstaat er een gemeenschap die vredevol en vreugdevol is,
waar schoonheid en passie een leidraad vormen en waar we samen leven op een nieuwe wijze,
meer in afstemming met wat het is om 'mens' te zijn,ieder op zijn eigen tempo en altijd verbonden aan (het ritme van) de natuur.
 

Kom & doe mee, voeg jouw kleur toe aan dit schitterende domein en creëer samen met ons Pierrefitte!