Wij geloven dat het onze intrinsieke aard is als mens om in verbinding te leven,
met elkaar, met de natuur en met onszelf.  

Dat we deel uitmaken van een groter geheel, waarin we ons eigen unieke plekje mogen innemen, met onze kwaliteiten en talenten.
Waarbij we elkaar helpen, kunnen samenwerken en delen (dingen/ervaringen/het leven)
Om gaandeweg jezelf verder te ontwikkelen, dichter te komen bij je ware zelf en je hoogste potentieel...
Verbonden in vriendschap en harmonie met je omgeving!
En zodoende vorm te geven aan de wereld rondom, aan onze relaties en de manier van omgaan met de dingen, 
om met passie iets te creëren en duurzaam te genieten van de daaruit voortvloeiende schoonheid!

We denken dat het belangrijk is om te leven in een natuurlijke omgeving, die zuiver is en waar rust gevonden kan worden, 
zonder straling, zonder vervuiling...waar we voedsel kunnen verbouwen en water uit een bron opwelt. 
Waar we de seizoenen ervaren en op een ander ritme leven. 
Waar dieren thuis zijn en waar kinderen op een natuurlijke wijze opgroeien, omringd door vreugdevolle volwassenen. 

Het samenleven op Pierrefitte willen we laten voortkomen uit een gezamenlijk gedragen visie,
die zich gaandeweg nog verder zal verfijnen en verdiepen vanuit de bewonersraad. 

Nature Connection en Cultural Mentoring
zoals verkondigd door de organisatie 8Shields is
een grote inspiratiebron! (zie 8Shields (Nl)
 
Alsook de basiswaarden van het Manifest One Planet One People! (zie One People One Planet
 
Verantwoordelijkheid nemen, in verbinding zijn en dankbaarheid ervaren hoort daarbij.
Om echte harmonie te gaan ervaren, hierin te leven en dit te creëren... 
Zodat je vreugdevol en met passie je dromen kan realiseren!
 

 
 
Onze huizen worden gerenoveerd met natuurlijke materialen, zo ecologisch en duurzaam mogelijk, 
waarbij de leefkosten laag blijven en we zelfvoorzienend proberen te worden.
Waar ieder zijn eigen activiteiten kan ontplooien, nieuwe dingen kan leren en op zijn manier deelneemt aan het sociale leven, 
oog heeft voor de noden, tijd heeft om te 'zijn' en met respect en liefde zorg draagt voor zijn omgeving. 
Wetend dat alles verbonden is met elkaar en met de Aarde. 
 
Op deze manier leven, waarbij je zowel je eigen ding kan doen als meehelpen in het grotere geheel, 
schenkt ons als mens een diepe voldoening en levensvreugde. 
Verantwoordelijkheid nemen en je eigen passie mogen beleven, het is een inspirerende combinatie. 
 
Op Pierrefitte is er de ruimte om je eigen huisje te renoveren of vorm te geven, 
om je eigen professionele activiteiten uit te bouwen en om dit te doen, ingebed in een bekrachtigend dorpsweefsel,
waar je steun vindt, hulp krijgt indien nodig en er zorgzaam wordt omgegaan met elkaar en met de omgeving...
Plaats voor je eigen stekje, opgenomen in een groter geheel. 

Belangrijk is ook om 'over te dragen', om anderen te laten genieten van jouw ervaring, inzichten en kennis.
Het uitbouwen van een vormings- en kenniscentrum, waar workshops en trainingen worden gegeven,
waar consulting en individuele trajecten mogelijk zijn, met toegang tot een uitgebreide bibliotheek,
lezingen, praktische tips en tools en zeer veel informatie over voeding, (herstellend) tuinieren, energiebeheer,...

 

 
 
Omdat deze vorm van samenleven nog weinig gekend en ondersteund wordt vanuit de juridische samenleving, betreft het ook echt pionierswerk: het creëren van een vorm waarin alles past en zowel het geheel als de verschillende onderdelen rustig kunnen ontstaan en groeien,
met oog op ontwikkeling en behoud van de ontstane activiteiten.  

Dit is iets wat we samen zullen doen, als groeiend dorpje. 
Door regelmatig in overleg te gaan zal de visie en aanpak verfijnen, 
ieders' eigen activiteit in combinatie met het leven in dorpsgemeenschap zal zo vorm krijgen,   aangepast aan de actuele behoeftes, vragen en noden,dit ligt op voorhand dus niet vast.
 

Zo ontstaat er een dorpje dat vredevol en vreugdevol is, 
waar passie en schoonheid een leidraad vormen en waar we samen leven op een 'nieuwe' wijze, 
meer in afstemming met wat het is om 'mens' te zijn, ieder op zijn eigen tempo en verbonden aan (het ritme van) de natuur, 
om je talenten ten volle te benutten en te genieten van de voldoening die dit schenkt...
 

                                                                       Kom & doe mee, voeg jouw kleur toe aan dit schitterende domein en creëer samen met ons Pierrefitte!