8Shields is een organisatie in de Verenigde Staten, die is ontstaan vanuit het toepassen van de leringen van inheemse volken zoals de Apache,   de Haudenosaunee alsook van de San Bushmen, in Survival- en Wilderness-scholen, waarbij men merkte dat
 
als kinderen opgroeien omringd door natuur en mensen die in verbinding leven en we specifieke aandacht geven aan het observeren, stimuleren (mentoring) en bevestigen (ankering) van de talenten en gaves van deze kinderen, waarbij er veel ruimte wordt gegeven aan het zelf ontdekken, op hun eigen manier/tempo leren, beluisterd worden, met aandacht voor 'bewuster zijn' en het krijgen van gepaste verantwoordelijkheid

dat deze kinderen dan bepaalde eigenschappen (attributen) gaan ontwikkelen naarmate ze opgroeien,
die van hen evenwichtige en krachtige volwassenen maken en die dit op hun beurt ook weer doorgeven, o.a. door role-modeling,
waardoor er een voedend cultureel Veld ontstaat, dat zichzelf in stand houdt over de generaties heen.
 
Dit is iets wat eigenlijk heel oud is en in sommige stammen nog is terug te vinden o.a. bij de San Bushmen.
Het is onze oorspronkelijk manier van samen leven, die ons brengt bij wat het betekent om echt mens te zijn...het leven in werkelijkheid.
 

Dit leidde 8Shields tot de ontwikkeling van hun model, dat een handelingsmodel wil zijn, ter ondersteuning van verbinding.
Het wil een verbindende, regeneratieve cultuur faciliteren, voor jong en oud, waarbij modeling een belangrijke rol heeft.
 
 
 
Het handelingsmodel is zeer verfijnd en uitgebreid, waarbij 'de Acht Attributen van Verbinding'
(dit zijn de eigenschappen die men zag ontstaan bij de kinderen) als leidraad dienen.
Het model is tevens intensief verbonden aan de acht windrichtingen,
alsook aan de acht verschillende levensfases die we als mens doorlopen.
 
Dit alles leidde tot een systeem van 512 culturele elementen (=8x8x8) en aspecten
waar we ons op kunnen richten in het creëren van duurzame verbinding en culturele regeneratie,    opdat éénieder kan uitgroeien tot zijn eigen unieke zelf en zijn volwaardige plaats zal innemen
in een liefdevolle gemeenschap die blijvend zorg draagt voor zichzelf, de ander en de Aarde.
       
 
Ze ontwikkelden een aantal leerpaden (pathways) en mentoring-trajecten, waarbij je dieper in bepaalde aspecten duikt
en leert hoe je dit kan gaan toepassen in je eigen omgeving, organisatie of dorp/gemeenschap.
Bovendien onderhouden ze contacten met de San Bushmen en organiseren ze inleefreizen.

Ben je geboeid door hun visie en aanpak? Ga dan zeker eens kijken op hun website! https://8shields.org
Ze bieden heel wat interessante webinars, trainingen, workshops, boeken en online materiaal aan...
Ook zijn er regelmatig online cursussen, events en korte weekend- of weekopleidingen.  

                                  Voor ons is het een blijvende bron van inspiratie :)