Fase 2: ombouwen van de schuren en uitbouw van de activiteiten
 

Nadat de kerngroep zich heeft kunnen vestigen, loopt het renovatiewerk verder en kunnen er meer mensen toetreden,
die tijdens de werken ook in een woonwagen of tuinhuisje zullen verblijven,
het gezamenlijke sanitair kunnen benutten en gebruik maken van de leefkeuken en de wasplaats.
 
Ook zullen sommige schuren stallen worden of werkateliers.
Dit laatste zodat de bewoners hier hun activiteiten (micro-entreprises) in kunnen onderbrengen.
Hiervoor zal ook een (beperkte) huurprijs gevraagd worden, die de lasten en gezamenlijke kosten dekken.
 
Een manège kan in deze fase in gebruik genomen worden voor uitbating,
waarbij de paarden bij voorkeur worden ingezet vanuit een holistische benadering,
met als oogmerk persoonlijke ontwikkeling.
 

 
Het uitbouwen van activiteiten betekent dat je zelf kan kiezen wat je graag wil doen om een inkomen te verwerven,
zolang het past binnen de visie van Pierrefitte en zijn bewoners.
Door het oprichten van een micro-entreprise (iets waarbij wij je administratief zullen ondersteunen) ben je in Frankrijk ineens verzekerd (ziekenfonds) en kun je onder een bepaald bedrag verdienen zonder (veel) belastingen te betalen.
Je zal er niet rijk van worden maar aangezien we proberen het leven in Pierrefitte zo goedkoop mogelijk te houden,
zal het zeker voldoende zijn om in je levensonderhoud te voorzien, je kosten te betalen en er nog wat aan over te houden.
Zo kan je dan dagelijks bezig zijn met de dingen waar je een passie voor hebt!
 

In fase 2 wordt de bewonersgroep dus verder uitgebreid met nog een vijftal koppels (niet persé allemaal ineens) en nog enkele alleenstaanden, afhankelijk van wie er zich aandient een beetje...Het gemeenschap-stukje zal meer vorm krijgen, de werking van de vzw zal worden uitgebouwd en het dorpsaanbod zal vergroten: er zal een kleine camping komen, we zullen wandeltochten uitwerken, een kleine parking aanleggen,...