Hoe gaat de aankoop en opstart concreet in zijn werk?
 
 
Na een grondig studie van de verschillende mogelijkheden, krijgt de basisformule om de grond zo veilig mogelijk te verankeren stilletjes aan vorm, zodat het dorp op lange termijn beschermd is tegen uit elkaar vallen en verwatering van visie.
De aanpak van de aankoop heeft hierop ook een invloed en dus houden we een aantal opties open.  
 
Probably a Fonds de Dotation will be brought to life, which will be the owner of the lands.Afterwards a number of legal entities will be established in France, for example an Association. With this you can join in the village, becoming an inhabitant and having your own house/living unit in a form that is favorable concerning taxes and succession. When you choose to leave us, we are looking into ways so you can recover (a part of) your investment, taking into account renovations you've done.
 
We zullen blijvend aandacht geven en ons laten adviseren voor een optimale juridische en administratieve structuur, omdat wetgeving altijd in beweging is en nieuwe evoluties soms aanpassingen vragen. Ons hoofddoel is om het dorp in een gezond model te beheren, zodat Pierrefitte kan blijven voortbestaan en meebeweegt met de tijden...
 

 
 
Tevens zoeken we de voorwaarden en gevolgen uit van de verschillende mogelijkheden
voor het opstarten van eigen (kleinschalige) activiteiten,
zodat we hierin toekomstige bewoners kunnen ondersteunen.

 Ons doel is eigenlijk om facilitator te zijn en ondertussen ook zelf mee te doen.
 
Er zullen verschillende fases zijn in de opbouw van Pierrefitte
 waarbij de input van de bewoners het uiteindelijke resultaat telkens zal beïnvloeden:
we geven samen vorm aan ons dorpje!


De indeling van de schuren tot wooneenheden, de activiteiten in het dorp en de ateliers, concrete afspraken en werkverdeling,
dit alles gebeurt altijd in overleg, vertrekkende vanuit de gezamenlijke basisvisie en gericht op de ontplooiing van Pierrefitte.
 
  
Heb je interesse of een directe vraag?
Of wil je graag op de hoogte gehouden worden?
Stuur ons dan een mailtje!
hameau.pierrefitte@yahoo.com

Er zal ook de mogelijkheid komen om het project te sponseren of sympathiserend aandeelhouder te worden!